FYLKINGEN'S HISTORICAL PUBLICATIONS:
FYLKINGEN'S BOOK (1959) and FYLKINGEN'S JOURNALS (1966-1993)

FYLKINGEN 1933-1959 (Book, Swedish)
FYLKINGEN BULLETIN 1966-1969, 1983 (Journal, Swedish)
FYLKINGEN INTERNATIONAL BULLETIN 1967-1969 (Journal, English & French)
HZ:FYLKINGENS BULLETIN 1992-1993 (Journal, Swedish & English)

Below please click on the year + number of the publication for retrieval of PDF files. Password required. (Do not have the password? Contact us at hz@fylkingen.se for the password.)

Digitalisation by Pär Johansson and Sachiko Hayashi.  Thanks to the Swedish Performing Arts Agency (Musikverket) and Teddy Hultberg.


**********************

Further Recommendations:

For a brief summary of the history of Fylkingen's journals: "A Brief Historical Overview of Fylkingen's Journals" by Sachiko Hayashi
For a brief summary of the archives/history of Swedish EAM, EMS and Fylkingen: "Electronic Music Archives in the Collections of The Swedish Performing Arts Agency" by Pär Johansson
For more information on Fylkingen:"Fylkingen.org: Visons of the Present in Retrospect" by Teddy Hultberg

Two other books on Fylkingen, more recently published, exist, both made available in conjunction with anniversaries (60th/1993 and 80th/2013): FYLKINGEN - Ny musik & intermediakonst Sextio år av Radikal & Experimental Konst, 1933 - 1993 and FYLKINGEN 80! For more information, please contact Fylkingen.FYLKINGEN 1933-1959, 1959 (Book, Swedish)

up^

 

 

1959

(Utgiven med anledning av Kammarmusikföreningen Fylkingens tjugo femårsjubileum,
med bidrag från STIM och Lotterimedelsfonden)
Gunnar Larsson: Förord
Ingemar Liljefors: Start och formering
Erland. v. Koch: Improvisation
Ingmar. Bengtsson: Generationsväxling och stadsanslag
Karl-Birger Blomdahl: Koncentration på det nya
Bo Wallner: Arbetets lov
Gunnar Bucht: Utblickar
Konsertförteckning (Kommentar)
Konsertförteckningar (Fylkingens konserter, Fylkingens barnkonserter, Kammarmusikföreningens konserter)
Tonsättarregister (Svenska tonsättare, Utländska tonsättare)
Medverkande artister   

FYLKINGEN BULLETIN 1966-1969, 1983 (Journal, Swedish)

up^

 

 

1966:1

(Redaktör: Jan W Morthenson)
Folke Hähnel: Fylkingen 1933-1966
Gunnar Larsson: Mot en radikal musikpolitik
Lars-Gunnar Bodin och Bengt Emil Johnson: Att hantera ljud
Gunnar Hellström: Datamaskinen och konstnären. Förslag till statlig produktion av grammofonskivor
John Cage: Hur man ska förbättra världen
Hannes Eisler: Faktoranalys och högtalartest
Spelförteckning 1959-1966 + Bilddokumentation

   
1967:1

(Redaktör: Jan W Morthenson)
Knut Wiggen: Memorandum 1965
John R. Pierce: Vetenskap i konsten
Anthony Hill: Teknik i bildkonst
Yona Friedman: Mobil arkitektur
Oskar Hansen: Den öppna formens estetik
Sven Fagerberg: Adolf Hitler besegrar Winston
Carl Lesche: Världsåskådning, teknik och konst

   
1967:2

Fylkingen Bulletin International (kombinerad med International Bulletin)
Undertitel: Konst och teknologi II
(Redaktör: Jan W. Morthenson)
Pierre Schaeffer: Musik och akustik
Kostas Axelos: Planetär konst, teknik och teknologi
Iannis Xenakis: Musikalis axiomatik och formalisering
Gunnar Hellström: Algoritmer i konst
Alvin Lucier: Musik för solist
Nam June Paik: Experiment i elektronisk bild

   
1968:1

Carl Lesche: Teknikens världsåskådning och datamaskinmusik

   
1968:2

Pierre Schaeffer: Kommunikationsmaskiner
Pierre Schaeffer: Det konkreta äventyret

   
1968:3

Kostas Axelos: Det levande, rörelsen och grafin

   
1969:1

Bengt Emil Johnson: Fylkingens språkgrupp
Bob Cobbing: Den konkreta dikten från haiku till happening
Henri Chopin: Om ljuddiktens utveckling
Ferdinand Kriwet: Teori och praxis i aktuell litteratur

   
1969:2

Erik Götlind: Musikens funktioner

   
1983:1

Undertitel: Fylkingen 1933 - 83
(Redaktör: Christian Bock)
Anders Blomqvist: Fylkingen 50 år - En historisk rundvandring
(Intervju med Knut Wiggen, Lennart Reimers, Göran Rydberg, Åke Eriksson, Lars-Gunnar Bodin, Bo Wallner, Erland von Koch, Göran Bergendahl, Stig Carlsson, och Gunnar Bucht)
Sten Hanson: Cage och Fylkingen
Gunnar Bucht: Fylkingen och avantgardet
Erik Förare: Mitt 70-tal på Fylkingen
Lars-Gunnar Bodin: Rapport från Bourges 1983

   
   

FYLKINGEN INTERNATIONAL BULLETIN 1967-1969 (Journal, English & French)

up^

 

 
1967:1

Subtitle: Stockholm festival on art and technology I
(Editor: Jan W. Morthenson)
Knut Wiggen: Memorandum 1965
Gunnar Larsson: Fylkingen - its development and aims
John R Pierce: Science, technology and art
Oskar Hansen: L'esthetique de la forme ouverte
Yona Friedman: Sommaire de l'architecture mobile
Anthony Hill: A plastician's view of art and technology
Sven Fagerberg: Adolf Hitler defeats Winston Churchill
Carl Lesche: Weltanschauug, science, technology and art

   
1967:2

Fylkingen Bulletin International (in combination with Bulletin)
Subtitle: Art and technology II
(Editor: Jan W. Morthenson)
Pierre Schaeffer: Musique et acoustique
Kostas Axelos: Art, technique et technologie planetaires
Iannis Xenakis: Axiomatique et formalisation de la composition musicale
Nam June Paik: Experiments with electronic pictures
Alvin Lucier: Music for solo performer
Gunnar Hellström: Algorithms and art

   
1969:1

Special Issue: Fylkingen Catalogue of Text-Sound Composition
(Editor:Sten Hanson )

   
1969:2

(Editor: Lars-Gunnar Bodin)
Erik Götlind: Some Functions of Music
Knut Wiggen: The Musical Background of Computer Music
Bengt Emil Johnson: On Fylkingens Group for Linguistic Arts and Text Sound Compositions
Henri Chopin: Festival ā Stockholm
Bernard Heidseck: Terre ā Terre

   
   

HZ: FYLKINGENS BULLETIN 1992-1993 (Journal, Swedish & English)

up^

 

 
#1 September 1992

(Layout version)

(Redaktörer: CM von Hausswolff och Bo Rydberg)
Börje Andersson (a.k.a. CM von Hausswolff): The Hafler Trio - en av flera
Michael Hamlet (a.k.a. CM von Hausswolff): det finns en Guds son - i varje kök
Pierre Schaeffer: Det Konkreta Äventyret
Fylkingen programförteckning för september 1992
Galleriet-utställning i foajén: Ingela Bohm

   
#2 November 1992

(Layout version)

(Redaktör/Editor: CM von Hausswolff)
Zbigniew Karkowski: The Method is Science, the Aim is Religion
Luigi Russolo: Bullerkonsten- Futuristiskt Manifest (1913)
Fylkingen programförteckning för november 1992
Galleriet-utställning i foajén: Mats Lindström

   
#3 May 1993

(Layout version)

(Redaktörer: CM von Hausswolff och Dinka Pignon)
Dom Sylvester Houédard: Chronology: Sound Poetry
Jan W Morthenson: Rapport från Limboland
Notis om Internationell Text-Ljud Festival 6-8 Maj 1993 på Fylkingen

   
   

 

 

 

FYLKINGEN'S NET JOURNAL

- Š 2003-2010 - all rights reserved -

-from 2011-