emsPrize

 

ULF STENBER (Studiochef EMS)

emsPrize Sedan två är tillbaka delas det så kallade emsPrize ut. Det skiljer sig från det tidigare priset som delades ut i anknytning till den numera nedlagda elektronmusikfestivalen i Stockholm, Stockholm Electronic Arts Award, på så sätt att det har ett tema, text-ljudkompositioner. Det finns emellertid inget som säger att detta tema inte kan ändras om några år, om man vill det. Men just nu gäller text-ljudtemat.

Det är naturligtvis ingen slump. EMS och Sverige har en lång och ärofull tradition på området, ja, text-ljudkompositionen är rent av en svensk "uppfinning", med namn som Åke Hodell, Sten Hanson, Lars-Gunnar Bodin, Bengt Emil Johnson och Ilmar Laaban som portalfigurer, varav några fortfarande är verksamma inom gebitet. Den inledande perioden, i början av sjuttiotalet, då också text-ljudfestivaler arrangerades på Fylkingen, förblev dock i ett efterhandsperspektiv ganska isolerad, även om komponerandet aldrig avstannat. Åttio- och nittiotalen har inte kunnat mäta sig med inledningsfasen, även om, som sagt, text-ljudkomponerandet fortsatt (i delvis nya banor).

emsPrize vill försöka ändra på detta och få igång komponerandet igen, eftersom själva konceptet fortfarande i högsta grad är levande och långt ifrån uttömt. Någon strikt definition, om någon sådan överhuvud läter sig göras, har inte funnits utan är, åtminstone så här inledningsvis, ganska vid och öppen, vilket också är en medveten strategi för att locka till sig så många bidrag som möjligt. Dessa har under de två år som gått legat kring 80. Sammanfattningsvis kan man väl säga att det mera handlat om text och ljud än om text-ljud i den traditionella meningen, och det är möjligt att vi kommer att strama till det. Samtidigt har det varit intressant att se spännvidden och de olika uppfattningarna om just text och ljud. För de har verkligen skilt sig åt. Alltifrån radiodokumentärer till processade språkljud.

16 länder var representerade förra året och av de närmare åttio bidragen kom hälften från USA. Europa stod i princip för resten, och jag förmodar att det är en förhållandevis korrekt återspegling av aktivitetsgraden på de olika breddgraderna. Förvånansvärt få bidrag kom från Sverige emellertid, något som vi hoppas ändrar på sig framöver. Det tar sin tid att väcka denna sovande skönhet till liv igen, men hon blinkar i vart fall yrvaket med ögonen.

 

 

**stäng detta fönster**

 

FYLKINGEN'S NET JOURNAL

- © 2003 all rights reserved -